Psichiatro konsultacija ir gydymas

Psichiatro konsultacijos  metu yra išklausomi psichikos skundai, jų atsiradimo aplinkybės, eiga, trukmė ir nustatoma  diagnozė. Konsultacijos metu yra analizuojamos psichikos sveikatos sutrikimų priežastys,  atsižvelgiant į esamą paciento situaciją (šeimos, darbo, tarpasmeninių santykių, ), paveldimumą , fizinę sveikatą bei asmenybės formavimosi ypatumus. Kartais , norint nustatyti psichikos sutrikimo ar  ligos diagnozę, reikalingi duomenys iš artimųjų, ankstesnių gydymo įstaigų. Siekiant išsamesnės prognozės, gali būti reikalingas  papildomas psichologo atliekamas paciento mąstymo, asmenybės ar kognityvinių gebėjimų ištyrimas – tada asmuo dar gali būti siunčiamas psichologo konsultacijai.

Nustačius diagnozę, yra aptariami  gydymo būdai bei galimybės.  Dažniausiai tai yra gydymas vaistais ar/ir psichoterapija. Jei skiriams medikamentinis gydymas,  tuomet su pacientu aptariamas vaistų veikimas, nepageidaujami poveikiai, laikas, per kurį tikimasi sveikatos gerėjimo. Paskyrus gydymą vaistais, reikalingas tolesnis jo  stebėjimas ir, esant reikalui, koregavimas.

Rekomenduojant gydymą psichoterapija, suteikiama informacija apie jos rūšis, specialistus.

Būna atvejų, kai pacientui siūloma gydytis ligoninėje – tiek dėl būsenos ūmumo, tiek dėl geresnio gydymo kontroliavimo. Tada konsultacijos metu išrašomas siuntimas į ligoninę.

Psichiatro konsultacija:

Pirminė :        trukmė – 50 min.,          kaina – 50 Eur,

Pakartotinė:   trukmė – 30 – 50 min.,  kaina – 40 Eur.