Supervizijos

Supervizija – tai kvalifikuota  pagalba mažesnę patirtį turinčiam kolegai, besimokančiam specialistui ar siekiančiam patobulinti profesinius įgūdžius. Supervizijų tikslas –  teikti paramą ir pagalbą, kartu plėtojant profesinį  augimą. Tai dalijimasis patirtimi, žiniomis, siekiant giliau pažinti žmonių santykių ir jausmų sudėtingumą.

Supervizijos gali būti reikalingos ir vykdomos psichoterapijos studijų programos rėmuose.  Tai yra  neatsiejama psichoterapijos mokymosi  dalis,  vadinama profesine priežiūra.  Jau baigus studijas ir dirbant, kiekvienam terapeutui iškyla sudėtingų situacijų , stiprių jausmų ir klausimų, į kuriuos lengviau ir prasmingiau ieškoti atsakymų su kolega. Yra nemaža specialistų, kurie netaiko psichoterapijos, bet konsultuoja klientus įvairiuose sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, skubios pagalbos, krizių įveikimo kontekstuose. Tokiais atvejais supervizijos svarbios ne tik aiškesniam kliento supratimui, bet ir paties konsultanto jausmų palengvinimui.

Supervizijų metu, išlaikant kliento konfidencialumą, padedama suprasti psichoterapijos ar konsultacijų eigoje iškylančius perkėlimo, kontraperkėlimo fenomenus, atsiranda platesnė erdvė pamatyti vykstančio darbo kryptį, trukdžius, atpažinti ir įvertinti abiejų dalyvių – terapeuto ir kliento – jausmus. Darbas su supervizoriumi leidžia pažinti terapeuto individualias stiprias ir silpnesnes puses, rasti būdų  profesinių įgūdžių vystymui , pamatyti, kokiu būdu  terapeuto asmenybė daro įtaką terapiniam darbui.

Supervizijos gali būti vienkartinės  ( konkrečios situacijos sprendimui) ar tęstinės ( darbinio proceso stebėjimui, mokymuisi ). Supervizijų gali kreiptis psichologai, psichiatrai,  psichoterapeutai, kiti konsultuojantys asmenys.

Supervizija

Sesijos trukmė  –  50 min. kaina – 30 Eur.